Deskundig
Vernieuwend
Activerend

Medicinfo zorgt voor beweging

Onze kernwaarden zijn: deskundig, vernieuwend en activerend. Deze staan centraal bij alles wat we doen. We ontwikkelen, ontwerpen, implementeren en evalueren innovatieve oplossingen rond gedrag en gezondheid. Onze producten en diensten gaan altijd uit van minimaal één van de volgende pijlers: zelfmanagement, e-health en patient empowerment.

Medicinfo legt de zorg namelijk in de beste handen: die van de mensen zelf.

Over Medicinfo

Medicinfo ontwikkelt oplossingen, producten en diensten die onze klanten helpen om in te spelen op belangrijke maatschappelijke trends.

Trends in gedrag en gezondheid

Mensen worden mondiger en bepalen zelf welke zorg of ondersteuning zij wanneer, waar en hoe nodig vinden.

Werkgevers streven naar vitale werknemers die duurzaam inzetbaar zijn.

Voor zorgverleners is zelfmanagement de mogelijkheid om patiënten hoogstaande zorg te bieden. Ook als de druk op de zorg toeneemt.

Zorgverzekeraars zijn op zoek naar manieren om kwalitatieve zorg betaalbaar te houden.

Het beste van twee werelden

We hechten in onze samenwerkingen veel belang aan visie en expertise van onze klanten. Door intensieve samenwerking, kennisdeling en dynamische ontwikkelmethodes combineren we het beste van twee werelden tot kansrijke, innovatieve producten en diensten.

We helpen om gezondheid beter, toegankelijker en efficiënter te maken. Medicinfo zorgt voor beweging.

Producten en diensten

Meer informatie over onze producten en diensten rond vitaliteit,
work-life balance, zelfmanagement en gedragsverandering vindt u hier:

Medische verantwoording en validiteit

Het Medicinfo Kenniscentrum levert de bouwstenen die de basis vormen van de websites, applicaties en andere producten en diensten van het bedrijf. Actueel, betrouwbaar en begrijpelijk zijn de trefwoorden die bij het schrijven van de informatie als richtlijn gelden. Het Kenniscentrum bestaat uit artsen die zowel binnen als buiten de muren van Medicinfo ondersteund worden door een team van specialisten, verpleegkundigen en paramedici op zeer uiteenlopende gezondheidsgebieden. Ook wordt er samengewerkt met onderwijsinstellingen, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen.

De gezondheidsencyclopedie vormt de ruggengraat van de medische informatie. In toenemende mate worden deze teksten echter niet meer op de gebruikelijke ‘A tot en met Z’ manier van een traditionele encyclopedie ontsloten. Interactieve programma’s en themapagina’s tonen die informatie die op dat moment voor de bezoeker van de website interessant is of aansluit bij het gezondheidsprobleem waarmee hij of zij te kampen heeft.

Interactieve apps en digitale coaches geven mensen concrete handvatten om de regie over hun zorg in eigen handen te nemen.

Online coaching en serious gaming zijn voorbeelden van toepassingen uit de gezondheidszorg van de toekomst. Ook aan dit soort innovaties leveren de verschillende teams binnen Medicinfo een solide bijdrage.

Kennis is er om te delen en uit te dragen zodat iedereen er van kan profiteren. Het Kenniscentrum vervult dan ook met plezier de rol van vraagbaak op het gebied van zorginnovatie in de meest brede zin van het woord.

Partners

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, balanceren we verschillende belangen en invalshoeken. Denk alleen al aan de behoeften van de verschillende eindgebruikers, zoals de zorgverlener en de consument of patiënt. Medicinfo werkt in diverse disciplines nauw samen met uiteenlopende partners om tot een optimaal resultaat te komen.

Dit zijn partners waarmee wij producten en diensten ontwikkelen.

 • Betabit
 • Cross Knowledge
 • CZ
 • De Ondernemende Huisarts
 • Floration
 • Gemeente Tilburg
 • Human Capital Care
 • Info support
 • IPHCR
 • itouch design
 • KNMP/WINAp
 • Mental Share Direct
 • Opera
 • PoZoB
 • Sparkz People
 • Stichting Gezondheidcentra Eindhoven (SGE)
 • Thebe
 • Universiteit Twente
 • Universiteit van Maastricht
 • VGZ
 • Visiom

Contact

Weten wat Medicinfo voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op. Hieronder staan onze contactgegevens. Of vul het contactformulier in.

Contactgegevens Medicinfo
Straatnaam en huisnummer
Dr. Anton Philipsweg 31
Postcode en plaats
5026 RK
Tilburg
Telefoonnummer
+31 (0) 13 594 2155
E-mailadres