Privacy

Medic Info wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in het belang van Medic Info zelf. Medic Info volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacy-verklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons mededeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie die niet als persoonlijk kan worden aangemerkt bijvoorbeeld het door u in gebruik zijnde type internetbrowser en operating system, naam en domein van de website van waaruit u onze site bezoekt en het aantal bezoeken aan onze site.
Met deze gegevens meten wij het gebruik van onze website en brengen daar waar nodig aanpassingen aan. Hiermee proberen wij u steeds beter van dienst te zijn.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgende bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw password of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. U kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer via uw internetbrowser.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Medic Info streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken.
Wij gebruiken adequate technische procedures en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Links naar andere sites

De website Medic Info bevat links naar websites van andere partijen. Medic Info draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Medic Info behoudt zich het recht voor deze privacy-verklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Klachten

Indien u een klacht wilt indienen met betrekking tot de dienstverlening van Medicinfo, dan dient dit schriftelijk te gebeuren via emailadres:klachten@medicinfo.nl

Of per post naar:

Medicinfo

T.a.v. Klachtenfunctionaris Dr. Anton Philipsweg 31 5026 RK Tilburg